ALL ขาดสภาพคล่อง ตัดใจขายสัญญาซื้อที่ดินโครงการสาทร-ราชพฤกษ์ หวั่นริบมัดจำ 50 ล้าน

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจำหน่ายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการ ออกัส สาทร-ราชพฤกษ์ ให้แก่ บริษัท สวีทฟิก ลิฟวิ่ง จำกัด (SWEET FIG LIVING) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในราคา 12 ล้านบาท

ทั้งนี้บรัษัทได้รับโอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าว เมื่อ 2 ก.พ. 2564 โดยมีกำหนดโอนกรรมสิทธิในวันที่ 2 ธ.ค. 2564

และในระหว่างตามสัญญาก่อนถึงกำหนดวันโอนฯ บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาที่ดินไปบางส่วน เช่น การลงเสาเข็มตามแบบแปลน รวมถึงการสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 29.7 ล้านบาท

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิที่ดินได้ตามกำหนด บริษัทจึงได้เจรจาขอเลื่อนการโอนฯที่ดินรวม 6 ครั้ง เป็นเหตุให้เงินมัดจำที่ดินสูงขึ้นกว่า 49.7 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทได้รับจดหมายแจ้งเตือนจากเจ้าของที่ดินให้มารับโอนฯที่ดินหลายครั้ง มิฉะนั้นจะริบเงิน 49.7 ล้านบาท รวมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และส่งคืนที่ดินในสภาพเรียบร้อยแก่เจ้าของที่ดิน

ซึ่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน บริษัทได้ประเมินค่าใช้จ่ายโดนประมาณไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท และบริษัทได้เจรจาต่อรองในการเลื่อนการโอนฯที่ดินกับเจ้าของที่ดินมาโดยตลอด ซึ่งเจ้าของที่ได้ตกลงให้บริษัทเลื่อนการโอนฯที่ดินเป็นครั้งสุดท้ายภายใน 25 พ.ค. 2566คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

จากการขาดสภาพคล่องของบริษัท ทำให้คาดว่าไม่สามารถรับโอนฯที่ดินได้ตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด รวมถึงการขออนุมัติสินเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ยาก และที่ผ่านมาได้พยายามจำหน่ายสิทธิตามสัญญาให้แก่นักลงทุน หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง แต่ติดปัญหาการลงเสาเข็มไว้ทั้งแปลง จึงไม่สามารถแก้ไขแบบการก่อสร้างโครงการได้

 ALL ขาดสภาพคล่อง ตัดใจขายสัญญาซื้อที่ดินโครงการสาทร-ราชพฤกษ์ หวั่นริบมัดจำ 50 ล้าน

สุดท้าย บริษัท ได้เจรจาและบรรลุข้อตกลง จำหน่ายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้กับ บริษัท สวีทฟิก ลิฟวิ่ง จำกัด ในราคา 12 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น และเป็นการเสริมสภาพคล่องบางส่วน

ล่าสุดวันนี้ 29 มี.ค. 2566 หุ้น ALL ก่อนเปิดตลาดเช้า ราคาอยู่ที่ 0.23 บาทต่อหุ้น มูลค่าปรับลดลงมาแล้ว -41% นับตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์